Netwerk & -Systeembeheer

NETWERK & -SYSTEEMBEHEER

Voorkom storingen, mankementen of problemen binnen uw systemen of netwerk, waardoor uw werknemers zorgeloos kunnen werken. Pala Automatisering heeft gespecialiseerde systeem- en netwerkbeheerders welke verschillende diensten uitvoeren waardoor uw netwerk en systemen hoge prestaties leveren. Pala Automatisering biedt zijn klanten 24/7 support bij storingen in het systeem of netwerk, omdat bedrijven tegenwoordig afhankelijk zijn van een foutloos functionerend systeem en netwerk. Hiernaast monitoren de systeem- netwerkbeheerder continue de infrastructuur en de systemen van onze klanten. Dit doen we om te voorkomen dat er storingen/problemen of mankementen ontstaan binnen uw netwerk.

Over deze dienst

Het Systeem & Netwerk is de meest intensieve gebruikte onderdeel binnen uw bedrijf. Dat het systeem & netwerk met een uitermate zeer hoge prestatie functioneert is waar elk bedrijf naar verlangt. Pala Automatisering biedt zijn klanten een regelmatige beheer en onderhoud waardoor uw netwerk en systemen met een hoge garantie blijven functioneert. Soms kan er toch problemen voorkomen waardoor uw systemen niet naar behoren of helemaal niet meer functioneren. Hier komen onze netwerkbeheerders of systeembeheerders in actie welke 24 uur per dag, zeven dagen per week voor uw bedrijf klaar staat om alle problemen op te lossen.

Systeem- en netwerkbeheer op locatie
Een foutloos functionerend systeem binnen een bedrijf is één van de belangrijkste onderdelen. De systeembeheerders van Pala Automatisering staan 24 uur per dag, zeven dagen per week klaar bij storingen, problemen of andere mankementen tot om actie over te gaan. In overleg doen wij periodieke onderhoud van uw systemen. Hierbij komt onze systeembeheerder op locatie voor onderhoud. Periodieke onderhoud per week, maand, kwartaal of jaar. Tijdens het onderhoud vindt er een uitermate grote controle plaats. Tijdens de controle worden uw systemen en netwerk specifiek op alle punten gecontroleerd waarna er een rapportage van gemaakt wordt. Dankzij deze vorm van dienst zal uw systeem naar behoren functioneren.

Systeem- en netwerkbeheer: “Remote”
Remote Systeem- en netwerkbeheer of beheer op afstand begint de meest populaire vorm te worden van Systeem- en netwerkbeheer.
Een klant op afstand helpen is in de gevallen veel gunstiger zowel voor de klant als voor de systeembeheerder zelf.
• SNELLER HULP BIJ EEN STORING/PROBLEEM.
• GEEN WACHTTIJD, MAAR DIRECT HULP.
• GEEN VOORRIJKOSTEN
Deze vorm van dienst is ideaal voor problemen/storingen welke niet zo groot zijn, maar ook voor problemen die een hoge prioriteit hebben en z.s.m. verholpen moeten worden.

Systeem- en netwerkbeheer Monitoring
De gespecialiseerde Systeem- en netwerkbeheerders van Pala Automatisering zijn continu op afstand (remote) bezig door een oogje te houden op de systemen van uw bedrijf, hierdoor voorkomen zij mogelijke problemen die in de toekomst kunnen ontstaan. Voorkomen van een probleem is beter dan genezen van een probleem. Uiteraard komen onze Systeem- en netwerkbeheerders ook op locatie voor onderhoud en controle.

Waarom doet Pala Automatisering aan monitoring?
Door middel van netwerk monitoring verzorgt Pala Automatisering het preventieve onderhoud en Systeem- en netwerkbeheer van al uw systemen en netwerk. Dankzij deze service verminderen onze Systeem- en netwerkbeheer de downtime tot het minimum. Hierdoor kunnen we een mogelijke dreigement al proactief oplossen voordat het uw systeem of netwerk aantast.

Advies over de huidige situatie van uw bedrijf? Maak een afspraak voor een site-check.